Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015

Αξιολόγηση του προγράμματος e-Twinning:''Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική''
Φτάσαμε στο τέλος του έργου μας «Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική» και έφτασε η στιγμή της αξιολόγησής του από τα ίδια τα παιδιά, τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς.


Η αξιολόγηση του έργου μας χωρίστηκε σε τρία μέρη :
  1. Αξιολόγηση από τους εκπαιδευτικούς
  2. Αξιολόγηση από τα παιδιά
  3. Αξιολόγηση από τους γονείς.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο έργο έγινε σε δύο εφαρμογές εργαλεία web 2.0. Στο answerGarden και στο tricider.com.
Στο Answergarden τέθηκε το εξής ερώτημα :
«Πως νιώθεις τώρα που ολοκληρώθηκε το έργο e-twinning ;»
Θελήσαμε να επικεντρωθούμε στα συναισθήματα που μας δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια του έργου. Και το αποτέλεσμα είναι το παρακάτω :Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στο tricider.com ήταν σχετικές με το τι κερδίσαμε σαν εκπαιδευτικοί από την όλη διαδικασία αλλά και ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσαμε κατά την διάρκεια του έργου. Ο κάθε εκπαιδευτικός κατέθετε την γνώμη του την οποία ψήφιζαν παράλληλα οι υπόλοιποι αν συμφωνούσαν ή καταψήφιζαν αν διαφωνούσαν!
«Τι κερδίσατε από την συμμετοχή σας στο έργο e-twinning : «Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική»; 

<<Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος E-twinning:
Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική >>:

 Αξιολόγηση προγράμματος από τα παιδιά.
Η αξιολόγηση του έργου από τα παιδιά έγινε αρχικά συμπληρώνοντας δύο σχετικά φύλλα εργασίας.Αξιολόγηση του έργου από τα παιδιά:
Τα φύλλα συμπληρώθηκαν και  ανέβηκαν στην ιστοσελίδα issuu.com σε μορφή flipbook.(Όλες οι αξιολογήσεις των νηπιαγωγείων είναι ανεβασμένες στην παλτφόρμα του twinspace)
 

Το ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν τα παιδιά Online
Δείτε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των παιδιών :
«Ποιο στάδιο του έργου μας «Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική» σου άρεσε περισσότερο;»Αξιολόγηση γονέων.

Το πρόγραμμά μας αξιολογήθηκε και  από τους γονείς μια και η συμμετοχή τους ήταν σημαντική στο έργο. Τους δόθηκε το παρακάτω ερωτηματολόγιο να συμπληρωθεί ανώνυμα και τα δεδομένα περάστηκαν από τους εκπαιδευτικούς σε μια online φόρμα στο google drive.
Το φύλλο ερωτηματολογίου που δόθηκε στους γονείς:


Ένα πρόγραμμα που αγαπήθηκε πολύ  από τους 
εκπαιδευτικούς , τα παιδιά και τους γονείς.
Και  η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών 
παιδιών και γονιών 
μπορεί να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες σε όλους 
και να παράγει πολύτιμο εκπαιδευτικό υλικό .
Με τα μαγικά μου κιάλια

  Με τα μαγικά μου κιάλια βλέπω τη σχολική χρονιά που πέρασε και θυμάμαι.