Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023

Εκπαιδευτικό Δίκτυο Δράσης: «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη»

 


Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας για την αξία των δέντρων ιδιαίτερα μέσα στις πόλεις με αφορμή την παγκόσμια κινητοποίηση για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

      Στόχος του Εκπαιδευτικού Δικτύου Δράσης: «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη» για το σχολικό έτος 2022-2023 είναι η φύτευση και υιοθεσία δέντρων από μαθητές & μαθήτριες των σχολείων και η εκπαιδευτική πλαισίωσή της δράσης στο πλαίσιο των μαθημάτων, των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και  των εργαστηρίων δεξιοτήτων.

Το Δίκτυο συντονίζεται από τα ΚΕΠΕΑ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, Κιλκίς, Ποροΐων και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης / Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Η όλη Δράση υλοποιείται σε συνεργασία με τα ΚΕΠΕΑ Ανατολικού Ολύμπου, Βελβεντού-Σιάτιστας, Θέρμης, Καλαμάτας, Καστοριάς, Μαρώνειας, Μεσολογγίου και Νάουσας, τις  Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Γ Αθήνας, Δυτικής Αττικής, Ηλείας, Κοζάνης, Κορινθίας, Μαγνησίας, Πειραιά, Πιερίας και Σάμου και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Αργολίδας, Αχαΐας, Δράμας, Δυτικής Αττικής, Ημαθίας,  Ιωαννίνων, Κορινθίας, Κυκλάδων, Πειραιά, Ρεθύμνου και Χανίων δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Σχολικών δραστηριοτήτων. 


Το Εκπαιδευτικό Δίκτυο Δράσης θα συμπεριλάβει τις παρακάτω φάσεις μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2022-2023:

1.Υλοποίηση κεντρικής διαδικτυακής επιμορφωτικής ημερίδας στην οποία θα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί των συμμετεχόντων σχολικών μονάδων ώστε να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν με επάρκεια (Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου). Ειδικά για την κεντρική ημερίδα θα σας σταλεί πρόσκληση συμμετοχής στο επόμενο διάστημα. Κατά περιοχή μπορούν να διοργανώνονται επιπλέον επιμέρους επιμορφωτικές δράσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τοπικές ιδιαιτερότητες.

2. Παροχή Εκπαιδευτικού και Ενημερωτικού υλικού για τη χρησιμότητα των δέντρων και του δάσους από τα ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ και τους/τις Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων που συμμετέχουν στο Δίκτυο.

3. Φύτευση δέντρου / δέντρων από την κάθε σχολική μονάδα σε συνεργασία με το τοπικό Δασαρχείο και την οικία δημοτική αρχή και «υιοθέτησή τους» από τις μαθητικές ομάδες. Η φύτευση στην αυλή του σχολείου, σε περίπτωση που υπάρχει χώρος, είναι η συνιστώμενη επιλογή. Διαφορετικά η φύτευση μπορεί να γίνει σε ελεύθερους-δημόσιους χώρους που θα υποδείξει ο οικείος Δήμος ή το Δασαρχείο. Οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί φορείς θα επιδιώξουν την προμήθεια και διανομή των δεντρυλλίων από τα κατά τόπους Δασαρχεία ή Διευθύνσεις Αναδασώσεων ή Δήμους. Σε περίπτωση που οι σχολικές μονάδες προμηθευτούν δέντρα με άλλους τρόπους, η επιλογή των ειδών θα πρέπει να γίνεται με την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων αρχών.

4. Παροχή κάθε δυνατής φροντίδας (π.χ. πότισμα κ.λπ.) ώστε τα «υιοθετημένα» από τις μαθητικές ομάδες δέντρα να μπορέσουν να αναπτυχθούν.

5. Υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, στο πλαίσιο μαθημάτων, περιβαλλοντικών προγραμμάτων ή εργαστηρίων δεξιοτήτων, ώστε να  αναδειχθεί η σημασία των δέντρων και των δασών και η ανάγκη για την φροντίδα και αειφορική διαχείρισή τους. 

6. Τήρηση ημερολογίου δραστηριοτήτων καθώς και συλλογή φωτογραφικού υλικού σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Δράσης.

7. Παραγωγή τελικού τεχνήματος/τεχνημάτων στο τέλος της δράσης από τις σχολικές ομάδες. Το τέχνημα μπορεί να είναι αφίσα (σε χαρτόνι ή/και ηλεκτρονική), ηλεκτρονική παρουσίαση, κατασκευή σχετική με το δέντρο και το δάσος κ.ά.)


.ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου